Lared

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Lared

Konferencia OÁZA 2019 Kráľová Lehota

Tlačiť

LINK na prihlásenie. 

 

 

 

Aká bola konferencia v roku 2018?

Opäť sme sa všetci tešili, že sa môžeme stretnúť v kruhu veriacich podnikateľov a ich rodín, tentokrát v prostredí Zemplínskej Šíravy. Každoročne LARED - združenie kresťanských podnikateľov organizuje konferenciu pre podnikateľov, manažérov, lídrov, lekárov, učiteľov, študentov– všetkých, ktorí nesú zodpovednosť. Táto konferencia sa sa niesla v hlavnej téme, zadefinovanej v otázke, či "JE VÔBEC MOŽNÉ PODNIKAŤ PODĽA BOŽÍCH PRINCÍPOV?" Hlavným rečníkom boli Zsolt Szalai s manželkou Melindou z Budapešti. Zsolt pôsobil v manažérskych pozíciach v bankách a invest. skupinách, v súčasnosti je partnerom Pecuny Ltd., spoločnosti poskytujúcej poradenstvo pre podnikateľov a tak jeho prednášky naplnené Božím slovom mali čo povedať každému účastníkovi. Veríme, že ďalšiu konferenciu si nenecháte ujsť a nájdete si čas na hodnotné pozastavenie i získanie nových skúseností a znalostí pre biznis ale aj súkromný život.

 

Vieš, kedy máš dosť? (impulz)

PDF

Možno ti tiež z času na čas napadne otázka: “Kedy (koľko) je dosť…?” Koľko je dosť z pohľadu príjmov; ktorý stupienok v kariére je ten, kedy si poviem, že stačí; koľko času mám venovať práci, ktorá má baví, aby to bolo v súlade s rodinným životom?
Zrejme každému z vás z času na čas napadli alebo napádajú tieto otázky.
Sám som zažil časy, kedy som kariéru postavil na prvý stupienok v rebríčku hodnôt, na ďalšom stupienku bol spoločenský život a až potom rodina - v tom čase len manželka, keďže sme detičky ešte nemali.

Trvalo to dlhší čas, kedy som si myslel, že všetko sa točí okolo mňa, že plány, ktoré som si predsavzal, vychádzajú. Aké jednoduché bolo nastaviť si životný štandard, ktorý ma lákal stále viac a viac míňať. Možno sa vám to nestalo, ale duch, ktorý je za celým materializmom, úspechom, honbou za bohatstvom, je veľmi prešibaný. Neustále nahovára, aký si šikovný, ako máš úspech vo vlastných rukách, ako môžeš mať stále viac a viac, a prečo si vôbec dávať nejaké hranice...
Až prišiel moment, kedy som zistil:
- že nemám čas na rozhovor s Bohom, že modlitby sa stávajú formálnou záležitosťou, sú stále plytšie a plytšie.
- že nemám čas na manželku a aj ten čas, kedy sme spolu, tak som myšlienkami v práci.

Čítať celý článok...
 

Tu som, pošli mňa!

E-mail Tlačiť PDF

„Tu som. Pošli mňa!“ 18. marca 2019, Robert J. Tamasy

Robil si už niekedy dobrovoľníctvo? Mnoho z nás si myslí, že naše bežné pracovné povinnosti sú postačujúce. Avšak každý týždeň milióny ľudí pracujú ako dobrovoľníci v ohromnom množstve smerov.

Dobrovoľníci zabezpečujú dôležité služby, ako je napríklad pomáhanie učiteľom v školách; pomoc jednotlivcom, ktorí sú priviazaný k lôžku, či už kvôli chorobe alebo postihnutiu; asistovanie v sirotincoch; opatrovanie opustených detí; podporovanie medzinárodných humanitárnych agentúr; pomáhanie chudobným a ľuďom bez domova; účasť na krátkodobých misiách; aktívna pomoc po prírodných katastrofách; mentorovanie mladých i dospelých a pomoc pri staraní sa o zranené, či chránené zvieratá. Charitatívne organizácie ako Armáda spásy sú celé poskladané z dobrovoľníkov.

 

Pred rokmi krátko po tom, ako som podstúpil operáciu na otvorenom srdci, som sa stal dobrovoľníkom v miestnej nemocnici a navštevoval som pacientov, ktorí si prešli podobným procesom. Povzbudzoval som ich, zdieľal som svoju skúsenosť, a dával som im rady k tomu, ako sa čo najrýchlejšie a najlepšie zotaviť. Bolo to pre mňa obohacujúce, obzvlášť preto, že som sa vedel vžiť do toho, čo prežívajú a vedel som, čo by také návštevy znamenali pre mňa.

Pre tých z nás, ktorí nasledujú Krista je dobrovoľníctvo určitým privilégiom. V Starom zákone nachádzame príklad človeka, ktorý pochopil, aké dôležité je byť dobrovoľníkom. V Izaiášovi 6:8 čítame: „Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: „Koho mám poslať, kto ta pôjde?“ Povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ Boh ho vzal za slovo a z Izaiáša sa stal odvážny hovorca Hospodina, volajúc ľudí k pokániu a poskytujúc duchovnú podporu tým, ktorí sa snažili spoznať Ho viac.

Každý, kto je súčasťou organizácie CBMC (ktorá vydáva i tieto impulzy), vie, že jej chod závisí hlavne na jej dobrovoľníkoch. Jej súčasťou sú ľudia zo sveta podnikania, ktorí vedome investujú svoj čas, energie a prostriedky na pomoc druhým nielen s pracovnými povinnosťami a problémami, ale i pri objavovaní toho, ako sa biblická pravda a jej princípy vzťahujú na každodenný život a prácu.

CBMC funguje na princípe „veľvyslancov“ – ľudí, ktorí chápu svoju prácu nielen ako zdroj živobytia, ale vidia ju ako príležitosť prezentovať Ježiša všetkým, ktorých stretnú. „V mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2. Korinťanom 5:20). To je ako keď Izaiáš povedal: „Hľa, tu som. Pošli mňa!“

Kde majú veľvyslanci ísť? Dobrá správa Ježiša Krista nie je limitovaná na určitých ľudí, skupiny, či segmenty spoločnosti. Má byť starostlivo a verne komunikovaná na každom kontinente, v každom národe, meste, či dedine. „Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu,“ (Marek 16:15).

Komu máme slúžiť? Pracoviská po celom svete tvoria ľudia, ktorí potrebujú počuť život-meniacu správu o Kristovi. V tomto procese máme slúžiť ako veľvyslanci – Jeho ochotní a Jeho reprezentujúci dobrovoľníci. „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch“ (Matúš 28:19).

Čo máme robiť? Toto poslanie nie je len o predaní informácií, ale i o pomoci ľudom pochopiť, čo znamená nasledovať Krista, praktizovať a poslúchať to, čomu nás učí: „...získavajte mi učeníkov... a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal...“ (Matúš 28:19-20).

 

Premýšľanie / Diskusné otázky

1. Koľkokrát si robil dobrovoľníka? Čo to pre teba a tým, ktorým si pomáhal, znamenalo?

2. Čo si myslíš o myšlienke slúžiť ako veľvyslanec Ježiša Krista tam, kde pracuješ, či už si v práci, alebo cestuješ na iné miesta? Je toto „dobrovoľnícka činnosť,“ do ktorej si ochotný zapojiť sa? Prečo a prečo nie?

3. Ako môžu byť nasledovníci Krista efektívni v Jeho reprezentovaní a v predávaní Dobrej Zvesti o Kristovi druhým, a zároveň byť usilovní pri plnení svojich povinností v práci?

POZNÁMKA: Ak máte Bibliu a radi by ste si prečítali viac na túto tému, zvážte nasledujúce pasáže:

Kolosanom 3:23-24; Galaťanom 2.20; Filipanom 4:8-9; 2. Timotejovi 2:2

LaRED, združenie kresťanských podnikateľov, z angličtiny preložila: Ester Magyarová

Biblické citáty sú z Biblie, ekumenický preklad

Posledná úprava Streda, 20 Marec 2019 18:19
 

Porozumenie v dobe

PDF

Rick Boxx

Keď som jedného času s mojím priateľom Jerrym robil poradenstvo, Jerry sa podelil o jeden hlboký pohľad s Tomom – s jedným z našich klientov. Jerryho pozorovanie bolo jednoduché, ale dôležité: „Úspech je najväčšou prekážkou na ceste k veľkosti.“

Ako náhle sa radosť z úspechu ustáli, vysvetľuje Jerry, zvykne sa stávať, že lídri uveria, že úspechy sú výsledkom ich profesionálneho intelektu. V dôsledku toho začnú predpokladať, že ich úspech je večný. Myslia si, že akékoľvek rozhodnutie urobia, vždy bude prinášať väčší a väčší úspech. Ako sa tak však trhy a podmienky menia, úspešní ľudia môžu ľahko zaostať. Aby nezaostali, musia sa neustále snažiť pochopiť dobu, rozoznať, kedy dochádza k dôležitým zmenám a zodpovedajúcim spôsobom sa im prispôsobiť.

Niekedy sa v dnešnom svete zdá, že jediná vec, ktorá sa nemení, je skutočnosť, že veci sa menia – niekedy až závratnou rýchlosťou. Dostať sa do súčasného diania je vynikajúcou stratégiou, ak zaostávate za vašou vpred sa hrnúcou konkurenciou.

Zmena, samozrejme, nie je novým konceptom, hoci technológia a komunikácia určite zohrali úlohu pri urýchľovaní miery a rozsahu zmien. Biblia ponúka niekoľko múdrych pozorovaní o zmene a o tom, aké je dôležité na ňu ochotne a efektívne reagovať.

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2