Lared

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Lared

Konferencia Ako prosperovať v časoch krízy? Hotel Remata

E-mail Tlačiť PDF

Konferencia Lared v termíne 24.-26.4.2020 sa NEKONÁ z dôvodu súčasnej situácie. Ďakujeme za pochopenie.

 

Možno si tiež kladiete otázku, či príde obdobie krízy (či vrámci vzťahov na pracovisku, či vo firemných financiách, či odchádza dôležitý zákazník...) a ak áno, ako by sa mali ako kresťania zachovať. Čo k tomu hovorí Božie slovo....

LINK na prihlásenie.

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2020 09:09
 

Aká bola konferencia v roku 2018?

Opäť sme sa všetci tešili, že sa môžeme stretnúť v kruhu veriacich podnikateľov a ich rodín, tentokrát v prostredí Zemplínskej Šíravy. Každoročne LARED - združenie kresťanských podnikateľov organizuje konferenciu pre podnikateľov, manažérov, lídrov, lekárov, učiteľov, študentov– všetkých, ktorí nesú zodpovednosť. Táto konferencia sa sa niesla v hlavnej téme, zadefinovanej v otázke, či "JE VÔBEC MOŽNÉ PODNIKAŤ PODĽA BOŽÍCH PRINCÍPOV?" Hlavným rečníkom boli Zsolt Szalai s manželkou Melindou z Budapešti. Zsolt pôsobil v manažérskych pozíciach v bankách a invest. skupinách, v súčasnosti je partnerom Pecuny Ltd., spoločnosti poskytujúcej poradenstvo pre podnikateľov a tak jeho prednášky naplnené Božím slovom mali čo povedať každému účastníkovi. Veríme, že ďalšiu konferenciu si nenecháte ujsť a nájdete si čas na hodnotné pozastavenie i získanie nových skúseností a znalostí pre biznis ale aj súkromný život.

 

KONFERENCIA 27-29.05.2016 Penzión Pribisko Zuberec

E-mail Tlačiť PDF

LARED - združenie kresťanských podnikateľov

pozýva podnikateľov, manažérov, lekárov, učiteľov, študentov

– všetkých, ktorí nesú zodpovednosť na celoslovenskú konferenciu:

Má úspech zmysel?

Hlavný rečník: Wouter Droppers (ženatý, 2 deti, žije v Holandsku)

Bol manažérom z jedného najväčších predajcov automobilov v Holandsku.

V súčasnosti je prezidentom spoločnosti Europartners.

Prihlasovanie mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. (prihlášku stiahni tu)

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Apríl 2016 18:52
 

Tu som, pošli mňa!

E-mail Tlačiť PDF

„Tu som. Pošli mňa!“ 18. marca 2019, Robert J. Tamasy

Robil si už niekedy dobrovoľníctvo? Mnoho z nás si myslí, že naše bežné pracovné povinnosti sú postačujúce. Avšak každý týždeň milióny ľudí pracujú ako dobrovoľníci v ohromnom množstve smerov.

Dobrovoľníci zabezpečujú dôležité služby, ako je napríklad pomáhanie učiteľom v školách; pomoc jednotlivcom, ktorí sú priviazaný k lôžku, či už kvôli chorobe alebo postihnutiu; asistovanie v sirotincoch; opatrovanie opustených detí; podporovanie medzinárodných humanitárnych agentúr; pomáhanie chudobným a ľuďom bez domova; účasť na krátkodobých misiách; aktívna pomoc po prírodných katastrofách; mentorovanie mladých i dospelých a pomoc pri staraní sa o zranené, či chránené zvieratá. Charitatívne organizácie ako Armáda spásy sú celé poskladané z dobrovoľníkov.

 

Pred rokmi krátko po tom, ako som podstúpil operáciu na otvorenom srdci, som sa stal dobrovoľníkom v miestnej nemocnici a navštevoval som pacientov, ktorí si prešli podobným procesom. Povzbudzoval som ich, zdieľal som svoju skúsenosť, a dával som im rady k tomu, ako sa čo najrýchlejšie a najlepšie zotaviť. Bolo to pre mňa obohacujúce, obzvlášť preto, že som sa vedel vžiť do toho, čo prežívajú a vedel som, čo by také návštevy znamenali pre mňa.

Pre tých z nás, ktorí nasledujú Krista je dobrovoľníctvo určitým privilégiom. V Starom zákone nachádzame príklad človeka, ktorý pochopil, aké dôležité je byť dobrovoľníkom. V Izaiášovi 6:8 čítame: „Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: „Koho mám poslať, kto ta pôjde?“ Povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ Boh ho vzal za slovo a z Izaiáša sa stal odvážny hovorca Hospodina, volajúc ľudí k pokániu a poskytujúc duchovnú podporu tým, ktorí sa snažili spoznať Ho viac.

Každý, kto je súčasťou organizácie CBMC (ktorá vydáva i tieto impulzy), vie, že jej chod závisí hlavne na jej dobrovoľníkoch. Jej súčasťou sú ľudia zo sveta podnikania, ktorí vedome investujú svoj čas, energie a prostriedky na pomoc druhým nielen s pracovnými povinnosťami a problémami, ale i pri objavovaní toho, ako sa biblická pravda a jej princípy vzťahujú na každodenný život a prácu.

CBMC funguje na princípe „veľvyslancov“ – ľudí, ktorí chápu svoju prácu nielen ako zdroj živobytia, ale vidia ju ako príležitosť prezentovať Ježiša všetkým, ktorých stretnú. „V mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2. Korinťanom 5:20). To je ako keď Izaiáš povedal: „Hľa, tu som. Pošli mňa!“

Kde majú veľvyslanci ísť? Dobrá správa Ježiša Krista nie je limitovaná na určitých ľudí, skupiny, či segmenty spoločnosti. Má byť starostlivo a verne komunikovaná na každom kontinente, v každom národe, meste, či dedine. „Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu,“ (Marek 16:15).

Komu máme slúžiť? Pracoviská po celom svete tvoria ľudia, ktorí potrebujú počuť život-meniacu správu o Kristovi. V tomto procese máme slúžiť ako veľvyslanci – Jeho ochotní a Jeho reprezentujúci dobrovoľníci. „Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch“ (Matúš 28:19).

Čo máme robiť? Toto poslanie nie je len o predaní informácií, ale i o pomoci ľudom pochopiť, čo znamená nasledovať Krista, praktizovať a poslúchať to, čomu nás učí: „...získavajte mi učeníkov... a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal...“ (Matúš 28:19-20).

 

Premýšľanie / Diskusné otázky

1. Koľkokrát si robil dobrovoľníka? Čo to pre teba a tým, ktorým si pomáhal, znamenalo?

2. Čo si myslíš o myšlienke slúžiť ako veľvyslanec Ježiša Krista tam, kde pracuješ, či už si v práci, alebo cestuješ na iné miesta? Je toto „dobrovoľnícka činnosť,“ do ktorej si ochotný zapojiť sa? Prečo a prečo nie?

3. Ako môžu byť nasledovníci Krista efektívni v Jeho reprezentovaní a v predávaní Dobrej Zvesti o Kristovi druhým, a zároveň byť usilovní pri plnení svojich povinností v práci?

POZNÁMKA: Ak máte Bibliu a radi by ste si prečítali viac na túto tému, zvážte nasledujúce pasáže:

Kolosanom 3:23-24; Galaťanom 2.20; Filipanom 4:8-9; 2. Timotejovi 2:2

LaRED, združenie kresťanských podnikateľov, z angličtiny preložila: Ester Magyarová

Biblické citáty sú z Biblie, ekumenický preklad

Posledná úprava Streda, 20 Marec 2019 18:19
 

Porozumenie v dobe

PDF

Rick Boxx

Keď som jedného času s mojím priateľom Jerrym robil poradenstvo, Jerry sa podelil o jeden hlboký pohľad s Tomom – s jedným z našich klientov. Jerryho pozorovanie bolo jednoduché, ale dôležité: „Úspech je najväčšou prekážkou na ceste k veľkosti.“

Ako náhle sa radosť z úspechu ustáli, vysvetľuje Jerry, zvykne sa stávať, že lídri uveria, že úspechy sú výsledkom ich profesionálneho intelektu. V dôsledku toho začnú predpokladať, že ich úspech je večný. Myslia si, že akékoľvek rozhodnutie urobia, vždy bude prinášať väčší a väčší úspech. Ako sa tak však trhy a podmienky menia, úspešní ľudia môžu ľahko zaostať. Aby nezaostali, musia sa neustále snažiť pochopiť dobu, rozoznať, kedy dochádza k dôležitým zmenám a zodpovedajúcim spôsobom sa im prispôsobiť.

Niekedy sa v dnešnom svete zdá, že jediná vec, ktorá sa nemení, je skutočnosť, že veci sa menia – niekedy až závratnou rýchlosťou. Dostať sa do súčasného diania je vynikajúcou stratégiou, ak zaostávate za vašou vpred sa hrnúcou konkurenciou.

Zmena, samozrejme, nie je novým konceptom, hoci technológia a komunikácia určite zohrali úlohu pri urýchľovaní miery a rozsahu zmien. Biblia ponúka niekoľko múdrych pozorovaní o zmene a o tom, aké je dôležité na ňu ochotne a efektívne reagovať.

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2