Lared

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Inšpirované rozhodnutia

E-mail Tlačiť PDF

Na začiatku  mojej pracovnej kariéry, keď som pracoval pre istého riaditeľa banky, som často potreboval vedenie a usmerňovanie v zaobchádzaní s určitými kritickými situáciami v banke. Môj šéf využil tieto príležitosti k tomu, aby ma naučil a ukázal mi, ako robí obchodné rozhodnutia, a ako mu Biblia pomáha robiť správne rozhodnutia.
Pri mnohých príležitostiach sa odvolával na nejaký biblický verš alebo princíp z Biblie a potom mi pomáhal použiť ho v mojej konkrétnej situácii.
Nepokúšal sa obrátiť ma alebo mi nanútiť svoju vieru. Len mi skutkami a slovami ukazoval, ako mu pravdy a princípy Bibllie slúžili ako základ pre vykonávanie jeho zamestnania a v jeho zodpovednosti, ktorú niesol za svojich zamestnancov, klientov a akcionárov.

Najprv som bol skeptický. Myslel som si, čo už len môže mať nejaká stará “náboženská” kniha spoločné s prácou. Ale keď som videl, aké dôsledky mali takto urobené rozhodnutia, uvedomil som si, aké múdre je používať Bibliu ako návod na použitie v podnikaní a obchodovaní. Je úžasné, aká relevantná a prakticky použiteľná je v súčasnom obchodnom a pracovnom svete hoci bola napísaná pred niekoľko tisíc rokmi.
Každý z nás zažíva obdobia, kedy sa okolnosti nášho pracovného života zdajú byť pochmúrne a neisté. Jeden biblický verš sa vzťahuje práve na takéto chvíle a dlhé roky som ho nosily v srdci. V Žalme 119,105 sa píše:  „Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku.“ Ani vám nedokážem presne povedať, ako často som sa obracal na Bibliu, keď som bol konfrontovaný s ťažkými rozhodnutiami a tými najrôznejšími výzvami a problémami. Či už ste vedúcim tímu a chceli by ste múdro viesť váš tím alebo práve rozbiehate svoju pracovnú kariéru a  chcete nájsť svoju cestu, odporúčam vám Božie slovo ako bezpodmienečný a najdôležitejší zdroj pri kutí vašich plánov a v rozhodovaniach.

Uvediem niekoľko ďalších vecí, ktoré sú dôležité, ak chceme rozumieť Biblii:
Ukazuje nám, čo je správne. V naše túžbe napredovať v našich pracovných záujmoch sme často v pokušení vstupovať do kompromisov a ísť rôznymi skratkami. Ak si do hĺbky osvojíme biblické princípy, môžeme sa vyhnúť možným nástrahám a pascám. „Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova. …V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil.“ (Žalm 119, 9+11)
Navzdory meniacemu sa prostrediu ostáva použiteľným nástrojom pre naše správanie na pracovisku. Mnohé knihy o obchodných praktikách, ktoré boli užitočné pred sto rokmi či stáročiami, sa medzičasom stali beznádejne zastaralými, avšak Biblia neustále platí, pretože obsahuje  večné pravdy o nemennej prirodzenosti človeka. „Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.“ (list Hebrejom 4,12)
Je návodom na použitie od samotného stvoriteľa. Ak sa chcete naučiť správne používať nejaký nástroj alebo stroj, je múdre, pozrieť sa na v návode na obsluhu na jeho montáž. Biblia si uplatňuje právo, že bola stvoriteľom daná ľudstvu, aby ho viedla, vyučovala, korigovala a viedla k úspešnému životu.  „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2. list Timotejovi 3, 16-17)

Rick Boxx


(ak máte záujem dostávať od nás týždenne bezplatné impulzy, môžete si ich objednať na e-mailovej adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )