Lared

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Porozumenie v dobe

PDF

Rick Boxx

Keď som jedného času s mojím priateľom Jerrym robil poradenstvo, Jerry sa podelil o jeden hlboký pohľad s Tomom – s jedným z našich klientov. Jerryho pozorovanie bolo jednoduché, ale dôležité: „Úspech je najväčšou prekážkou na ceste k veľkosti.“

Ako náhle sa radosť z úspechu ustáli, vysvetľuje Jerry, zvykne sa stávať, že lídri uveria, že úspechy sú výsledkom ich profesionálneho intelektu. V dôsledku toho začnú predpokladať, že ich úspech je večný. Myslia si, že akékoľvek rozhodnutie urobia, vždy bude prinášať väčší a väčší úspech. Ako sa tak však trhy a podmienky menia, úspešní ľudia môžu ľahko zaostať. Aby nezaostali, musia sa neustále snažiť pochopiť dobu, rozoznať, kedy dochádza k dôležitým zmenám a zodpovedajúcim spôsobom sa im prispôsobiť.

Niekedy sa v dnešnom svete zdá, že jediná vec, ktorá sa nemení, je skutočnosť, že veci sa menia – niekedy až závratnou rýchlosťou. Dostať sa do súčasného diania je vynikajúcou stratégiou, ak zaostávate za vašou vpred sa hrnúcou konkurenciou.

Zmena, samozrejme, nie je novým konceptom, hoci technológia a komunikácia určite zohrali úlohu pri urýchľovaní miery a rozsahu zmien. Biblia ponúka niekoľko múdrych pozorovaní o zmene a o tom, aké je dôležité na ňu ochotne a efektívne reagovať.

 

Napríklad v Prvej knihe kroník nájdeme zaujímavý záznam o mužoch, ktorí sa pripojili k Dávidovi v boji proti Saulovi. Dozvedáme sa o Jissachárovcoch, „ktorí pochopili, ako sa budú vyvíjať udalosti a vedeli, čo má Izrael robiť,“ (1Krn 12:32). Boli to pozorní pozorovatelia toho, čo sa okolo nich deje, snažiac sa rozoznať, ako najlepšie reagovať na meniace sa okolnosti.

Starodávna kniha múdrosti, Kazateľ, sa tiež zaoberá nevyhnutnosťou zmeny. Prvý verš tretej kapitoly začína takto: „Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas.“ Zameriava sa na meniace sa požiadavky práce rôznymi spôsobmi:

„Čas sadiť a čas vytŕhať zasadené... Čas rúcať a čas stavať, čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene...Čas hľadať a čas strácať, čas uschovávať a čas odhadzovať, čas trhať a čas zošívať...“ (Kazateľ 3:2-7).

Keď pristupujeme k našej práci – pri formulovaní plánov, vypracovaní stratégií, realizácií projektov a hodnotení výsledkov – bolo by mimoriadne prospešné vziať na vedomie biblických mužov z kmeňa Jissachár, neustále sa snažiac pochopiť dobu, aby sme vedeli, čo by sme mali robiť nielen aby sme uspeli, ale aj aby sme sa usilovali o veľkosť.

Vynikajúci lídri zároveň vedia, že pochopenie doby a ochota zmeniť ich prístup nevyžaduje zmenu ich hodnôt, ani ich ohrozenie. Tie zostávajú konštantné a slúžia ako maják uprostred nestále sa meniacich morí.

Premýšľanie / Diskusné otázky

1. Čo ti výrok: „úspech je najväčšou prekážkou cesty k veľkosti,“ hovorí?

2. Ako môžeme prekonať pokušenie pohltiť sa našimi úspechmi a zlyhať pri rozpoznávaní a reagovaní na dôležité zmeny, ktoré sa okolo nás dejú?

3. Už si počul o mužoch z kmeňa Jissachár, ktorí rozumeli ich dobe a vedeli, čo majú robiť? Akými spôsobmi by sme sa mohli snažiť byť ako oni?

4. Kniha Kazateľ menuje niekoľko vecí o tom, že „je čas na toto a čas na tamto.“ Ako tento druh porozumenia – keď vieš kedy je čas usilovať sa o jednu vec, a kedy zase o inú – ovplyvňuje tvoj prístup k práci alebo k zodpovednostiam, ktorú v rámci firmy máš?

POZNÁMKA: Ak máte Bibliu a radi by ste si prečítali viac na túto tému, zvážte nasledujúce pasáže:

Príslovia 23:13-15, 11:14, 15:22, 14:8, 16:1,3,9, 19:20, 20:24; Lukáš 14:28-32

LaRED, združenie kresťanských podnikateľov, z angličtiny preložila: Ester Magyarová

Biblické citáty sú z Biblie, ekumenický preklad