Lared

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Keď obchody nejdú (impulz)

E-mail Tlačiť PDF

Vo firme jedného nášho klienta, ktorému poskytujeme poradenstvo, idú obchody v zimnom období veľmi biedne. Keď sme pred nejakým časom preverili a vyhodnotili v zime očakávaný cash flow firmy, ukázalo sa, že by mal problem včas vyplatiť  dodávateľov.
Mnohé  firmy sa v takejto situácii rozhodnú ignorovať svojich dodávateľov a vyplatia svoje faktúry, keď je to možné. Ignorujú inkasné pohľadávky, vymýšľajú výhovorky alebo skrátka klamú, aby predĺžili splatnosť platieb. Môj klient však chcel, aby jeho dodávatelia vedeli, ako veľmi si ich váži. Pochopil, akí dôležití sú pre jeho firmu a nechcel ohroziť vzťah s nimi.

Potom, ako sme sa porozprávali o okolnostiach a o ťažkom finančnom období, ktoré stalo predo dvermi, zjednotili sme sa v tom, že otvorená komunikácia je najlepším, najstarostlivejším a najrozvážnejším spôsobom, ako zaobchádzať s dodávateľmi. Klient otvorene a čestne pomenoval  situáciu svojej firmy a mohol sa s dodávateľmi dohodnúť na platobných podmienkach, ktoré boli prijateľné pre obe strany.
Výsledkom bolo, že nedošlo k narušeniu dôležitých vzťahov, boli ochránené a dokonca ešte prehĺbené. A keď sa na jar firme opäť lepšie darilo, všetko sa opäť znormalizovalo. Neboli potrebné ani ospravedlnenia ani výhovorky. Môj klient pochopil, že je nebezpečné pokladať vzťahy za niečo samozrejmé.

Má to zmysel aj z toho pohľadu, ak je pre nás dôležité, aby dodávatelia reagovali včas na naše požiadavky, aby sme my  následne dokázali napĺňať potreby našich zákazníkov. To, ako zaobchádzame s každým, kto má dočinenia s našou firmou – čiže aj s dodávateľmi – odkrýva naše hodnoty a princípy.  Biblia zdôrazňuje význam integrity a citlivosti voči všetkým ľuďom a organizáciám, ktorí sú našimi zákazníkmi alebo ktorí nás zásobujú. Uvediem niekoľko príkladov:

Usilujte sa ostať úprimní a čestní.
„Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu; vo svojich bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj.“ (Zachariáš 8,16)
Podvod môže zapríčiniť nevratné škody. Niekedy sa zdá byť výhodné klamať alebo zastierať pravdu, len aby sme sa vyhli ťažkej situácii. Ale keď potom pravda vyjde na svetlo, vzťahy môžu utrpieť nenapraviteľné škody. „Kto kráča bezúhonne, kráča bezpečne, kým ten, čo chodí pomýlenými cestami, bude poznaný.“ (Príslovia 10,9)
Nevstupujte do finančných záväzkov, ktoré pravdepodobne neviete dodržať. Keď chceme zaistiť nejaký obchod, môže nás to niekedy zvádzať k tomu, že ľuďom narozprávame to, čo chcú počuť, aj keď  nevieme zaručiť dodržanie našich sľubov. Ježiš odsudzuje takéto správanie. „Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísľuby. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali. … Vaša reč nech je: Áno – áno, nie – nie.“ (Matúš 5,33 – 37)
Ochraňujte „žily, ktorými prúdi váš život“. Dobrí dodávatelia sú pre úspech firmy rovnako nevyhnutní ako dobrí zákazníci. Mali by sme im venovať toľko starostlivosti a pozornosti, koľko si zaslúžia. Neriskujte ich stratu. „Poznaj dobre stav tvojho stáda a venuj pozornosť čriedam. ... z baránkov máš odev, za capov kúpiš pole.“
(Príslovia 27,23 – 26)

Rick Boxx

(ak máte záujem dostávať od nás týždenne bezplatné impulzy, môžete si ich objednať na e-mailovej adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )