Lared

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Viesť ako Ježiš (kniha)

Svet zúfalo hľadá alternatívny model vodcovstva. Médiá sú plné škandálov, zrady dôvery a manipulácií, ktorých sa dopúšťajú ľudia vo vplyvných pozíciách. Lídri súkromných firiem aj verejní činitelia zneužívajú výsady svojho postavenia, čím ruinujú svojich zamestnancov, občanov a investorov. Medzitým obyvatelia rozvojových krajín trú biedu vďaka obrovskej korupcii vo vlastných krajinách. Predstavení cirkví zlyhávajú a kompromitujú nielen svoje cirkvi, ale množia medzi ľuďmi skepticizmus a sklamanie z viery. Z rodinných a osobných vzťahov sa vytráca dôvera a stávajú sa bojiskami, kde zápasí každý s každým za kúsok svojho šťastia.

Ken Blanchard a Phil Hodges však ponúkajú osviežujúcu nádej, že existujú modely líderstva, ktorým ešte možno veriť. Obaja autori strávili roky skúmaním a aplikáciou rôznych manažérskych techník a stratégií pre vedenie ľudí, ktoré vychádzajú z modelu, že v strede všetkého úsilia je len človek a naplnenie jeho potrieb. Ken a Phil sa však teraz pozreli hlbšie do Biblie a objavili viac múdrosti a nápadov pre efektívne vedenie ľudí, ako si dokázali predstaviť. Pripojte sa k nim a skúmajte prastaré chodníky biblickej múdrosti a tajomstvá úspešného vodcovstva. Naučte sa viesť ľudí ako Ježiš, ktorý bol najväčším príkladom spojenia líderstva a služby v dejinách ľudstva.

Viac informácií a možnosť objednania v PORTA LIBRI.