Lared

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Impulzy

Zaškolujme dôkladne pracovníkov (impulz)

E-mail Tlačiť PDF

Mnoho klasických podnikov, pripravujúcich na povolanie klampiarov, stolárov, elektrikárov a iných remeselníkov, doteraz vzdelávalo v tom či onom povolaní budúce generácie.
Začiatočník pritom sprevádza už skúseného zamestnanca, aby sa naučil, čo a ako treba robiť, a učí sa tomu ako pozorovaním tak i tým, že sám priloží ruku k dielu.

V obchodnom a pracovnom svete sa používa podobná stratégia, hoci sa pritom len zriedka hovorí o “učňoch”. Namiesto toho sa toto vzdelávanie často deje formou mentoringu alebo praxe.
Mentoring môže mať rôzne formy a môže sa realizovať ako formálny program, ako časť niekoho úlohy alebo ako neformálny a na vzťah orientovaný proces. V každom prípade môže byť skúsený pracovník veľmi užitočný novému zamestnancovi v čase,  keď začína pracovať v nejakej firme.
Niekedy sa pritom vynorí otázka: “A čo je cieľom nášho mentoringu?” Je oprávnená, dokonca veľmi dôležitá, aby mentoring priniesol želaný výsledok.  Cieľom môže byť nielen príprava jednotlivca na jeho špeciálnu oblasť zodpovednosti, ale tiež pomôcť mu porozumieť firemnej kultúre a jej hodnotám a osvojiť si ich.

Čítať celý článok...
 

Silní ako sekvoje (impulz)

E-mail Tlačiť PDF

Nikdy som na vlastné oči nevidel obrovské sekvoje, známe tiež ako pobrežné mamutie stromy, rastúce v západnej časti USA. Ale nedávno som počul o jednej charakteristickej vlastnosti týchto stromov, ktorá prispieva nielen k ich neuveriteľnej veľkosti, ale tiež k ich neobyčajnej dlhovekosti. 
Tieto stromy sú známe tým, že dorastajú do výšky vyše 110 metrov (bez započítania ich koreňov), ich kmeň dosahuje priemer 7 metrov a mnohé majú životnosť vyše 1000 rokov. Čím vedci vysvetľujú ich veľkosť, stabilitu a dlhovekosť? Jedným z najdôležitejších faktorov je pravdepodobne ich koreňový systém. Tieto mamutie stromy prepletajú svoje korene s inými sekvojami a tak sa môžu navzájom deliť o potrebné sily a zdroje nutné pre ich rast a zdravie. A týmto spôsobom sú tiež lepšie vyzbrojené do nepriaznivých podmienok.
Aké by to bolo, keby sme sa v našom pracovnom a podnikateľskom svete viac správali ako tieto sekvoje?

Čítať celý článok...
 

Keď obchody nejdú (impulz)

E-mail Tlačiť PDF

Vo firme jedného nášho klienta, ktorému poskytujeme poradenstvo, idú obchody v zimnom období veľmi biedne. Keď sme pred nejakým časom preverili a vyhodnotili v zime očakávaný cash flow firmy, ukázalo sa, že by mal problem včas vyplatiť  dodávateľov.
Mnohé  firmy sa v takejto situácii rozhodnú ignorovať svojich dodávateľov a vyplatia svoje faktúry, keď je to možné. Ignorujú inkasné pohľadávky, vymýšľajú výhovorky alebo skrátka klamú, aby predĺžili splatnosť platieb. Môj klient však chcel, aby jeho dodávatelia vedeli, ako veľmi si ich váži. Pochopil, akí dôležití sú pre jeho firmu a nechcel ohroziť vzťah s nimi.

Potom, ako sme sa porozprávali o okolnostiach a o ťažkom finančnom období, ktoré stalo predo dvermi, zjednotili sme sa v tom, že otvorená komunikácia je najlepším, najstarostlivejším a najrozvážnejším spôsobom, ako zaobchádzať s dodávateľmi. Klient otvorene a čestne pomenoval  situáciu svojej firmy a mohol sa s dodávateľmi dohodnúť na platobných podmienkach, ktoré boli prijateľné pre obe strany.
Výsledkom bolo, že nedošlo k narušeniu dôležitých vzťahov, boli ochránené a dokonca ešte prehĺbené. A keď sa na jar firme opäť lepšie darilo, všetko sa opäť znormalizovalo. Neboli potrebné ani ospravedlnenia ani výhovorky. Môj klient pochopil, že je nebezpečné pokladať vzťahy za niečo samozrejmé.

Čítať celý článok...
 

Aký otec, taký... (impulz)

E-mail Tlačiť PDF

Dobrý otec má silný a trvalý vplyv. Ešte aj dnes, keď mám 94 rokov, cítim ten nezmazateľný, božský vplyv môjho otca na môj život.
Môj otec  Del sa narodil v Oregane, v USA, v kopcovitej krajine na farme, kde sa chovali kone a ovce. Niet divu, že som prebral jeho lásku k zemi, stromom, koňom, ľudom a k Bohu.
Dedičstvo škótsko-anglických koreňov môjho otca je darom, ktorý zviazal dve vetvy: z jednej strany teologické ukotvenie a z druhej strany oddanosť. Po štúdiách na univerzite sa môj otec presťa hoval do Kalifornie, kde pracoval ako predavač v odevnej firme. Pokým tam býval u svojho staršieho bratranca, CVJM (Kresťanské združenie mladých) sa stalo dôležitou súčasťou jeho života. Fyzicky i duchovne. Po niekoľkých rokoch mu v tomto združení ponúkli prácu, ak by bol ochotný presťahovať sa do štátu Idaho.
„Rád som mladým ľuďom približoval Boha, radšej než im predával oblečenie”, počul som často hovorievať môjho otca. 

Čítať celý článok...
 

Kto je dôležitejší? (impulz)

E-mail Tlačiť PDF

Mnohí obchodníci a podnikatelia radi “poľujú” na nových zákazníkov. Možno aj vy poznáte túto “loveckú horúčku”, to napätie hľadať potenciálneho nového zákazníka. Okrem toho je to uspokojivý a povznášajúci pocit odlákať konkurencii nejakého zákazníka. Obzvlášť vzrušujúce je to pre tých, ktorí s ostatnými radi súťažia.  Samozrejme je pre rast firmy dôležité získavať nových zákazníkov. Niekedy vieme obrat zvýšiť aj s existujúcim okruhom zákazníkov, ale trvalý rast je podmienený za normálnych okolností neustálym rozširovaním klientely.

Zároveň musíme byť opatrní. Keď sa v prvom rade zameriame na prilákanie nových klientov,  môže sa stať, že pritom prehliadneme už našich existujúcich zákazníkov. Je ľahké pokladať verného zákazníka za samozrejmosť a myslieť si, že ním bude navždy. Veď sa oňho predsa roky staráme. Prečo by mal chcieť od nás odísť? S takýmto nastavením sa dostávame do dvoch nebezpečenstiev:
- že mu nebudeme poskytovať kvalitné služby
- a tiež zabúdame, že tam vonku sú i ďalší “lovci”, ktorí sa usilujú o našich zákazníkov tak ako my o tých ich.

Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 9